Dansif bliver netværk under Finansforeningen

Dansif, foreningen for ansvarlige investeringer, har besluttet sig til at blive en del af Finansforeningen, som er det faglige forum for finansansatte, der beskæftiger sig professionelt med investeringer.
Finansforeningens formand, Lars Bo Bertram, kan snarrt byde velkommen til foreningen Dansif, der bliver en del af Finansforeningen.
Finansforeningens formand, Lars Bo Bertram, kan snarrt byde velkommen til foreningen Dansif, der bliver en del af Finansforeningen.

Dansif, der blev stiftet på initiativ af en række institutionelle investorer i november 2008, har på foreningens generalforsamling i dag besluttet sig til at gå sammen med Finansforeningen, som de seneste knap 44 år har fokuseret på at skabe et fagligt forum for investeringsspecialister.

Dansifs opgave har hidtil været at fungere som et upartisk forum for personer og investorer, som er interesseret i ansvarlige investeringer. Det vil Dansif fortsat gøre, men det vil fremover være som et netværk under Finansforeningen, da der er et væsentligt overlap mellem de to foreninger, blandt andet i forhold til fokuseringen på ansvarlige investeringer og fokus på spørgsmål om miljø, social ansvarlighed og selskabsledelse (ESG) i forhold til investeringer.

"ESG og ansvarlige investeringer fylder mere og mere i vores medlemmers hverdag. Det er ikke længere et spørgsmål om et add-on til en porteføljestrategi, men nu mere en fuldstændig integreret del af investeringsbeslutningen og –analysen, som vores medlemmer sidder med i hverdagen," lyder det i en skriftlig kommentar fra Finansforeningens formand, adm. direktør Lars Bo Bertram fra Bankinvest, der fortsætter:

"Derfor vil vi gerne kunne tilbyde medlemmerne det højeste niveau af vidensdeling på området, og det opnår vi ved at knytte Dansif tættere til vores netværksstruktur og forening."

Ifølge Dansif vil det være med til at sikre foreningens mission, at man i fremtiden bliver et netværk under Finansforeningen.

"Det er 10 år siden, at Dansif blev oprettet, og siden da er der sket meget inden for ansvarlig investering og ESG i Danmark og internationalt. Med det nye samarbejde med Finansforeningen styrker vi Dansif, så det også er det relevante netværksforum for ESG de næste 10 år. Dansifs bestyrelse ser frem til de nye muligheder for erfaringsudveksling og vidensdeling, som samarbejdet giver," siger Dansif-formand Johan Mellerup, der er ESG-chef i Pensiondanmark, i en skriftlig udtalelse.

Samarbejdet er allerede godkendt af Finansforeningens bestyrelse, men skal formelt godkendes på foreningens generalforsamling i juni, da det kræver en vedtægtsændring.

Finansforeningen har allerede etableret en række fagspecifikke netværk, afholder løbende faglige arrangementer og uddeler priser til de børsnoterede virksomheder, der har de bedste regnskaber og det højeste informationsniveau. Foreningen står også for den internationale uddannelse Chartered Financial Analyst i Danmark og udgiver fagtidsskriftet Finans/Invest.

Share article

Sign up for our newsletter

Stay ahead of development by receiving our newsletter on the latest sector knowledge.

!
Newsletter terms

Front page now

Further reading