AMWatch

Business-engle udkonkurrerer venture i kampen om lovende robotfirmaer

Iværksættere har hidtil foretrukket velhavende forretningsmænd fremfor venture, når de helt tidlige robotvirksomheder skal udvikles. Nu forsøger nye ventureselskaber at komme på banen. Men de skal være tålmodige, hvis de vil have succes.

Esben Østergaard, grundlægger af Universal Robots, er en de robot-byggere, som er blevet rige i kraft af det fynske roboteventyr. Han investerer nu i andre robot-virksomheder.

Fyn og specielt Odense er blevet centrum for udviklingen af en dansk robotindustri, hvor ”lokomotivvirksomheder” som Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MIR) er blevet solgt til den amerikanske Terradyne-koncern for henholdsvis 2,1 og 1,7 mia. kr. En lang række nye virksomheder er under udvikling, men med nogle få undtagelser er investeringerne hidtil gået udenom den danske venturebranche.

I stedet har enkeltpersoner, som er blevet rige på virksomhedssalgene, investeret i robotvirksomheder. Det gælder bl.a. den tidligere Universal Robot-direktør Enrico Krogh Iversen, Universals tekniske direktør Esben Østergaard og lokale investorer som Torben Frigaard Rasmussen, tidligere e-economics, Thomas Visti, (MIR), og Odense-matadoren over dem alle, Leasy-ejeren, Niels Thorborg.

Sidstnævnte har sammen med andre  lokale investorer købt 23 pct. af aktierne i  Blue Ocean Robotics, der er drevet frem af den dynamiske robotudvikler Claus Risager. Desuden har et par af robotvirksomhederne, bl.a. Odico, der sælger robotløsninger til byggeriet og senest Scape, der har udviklet en særlig såkaldt ”bin-picker, valgt at gå børsvejen.

En forklaring på, at private tålmodige investorer hidtil er foretrukket af robotvirksomheder frem for venturekapital, kan være, at industrirobotter netop er industri.

Fysiske robotter fremstilles med en blanding af mekanik, elektronik og software. De gestaltes i et fysisk produkt, som skal sælges af forhandlere og serviceres af  teknikere. Derfor tager det længere tid at skalere en industrirobot-virksomhed op i størrelse end f.eks. softwarerobot, der erstatter en bankrådgiver.

Terms skræmmer iværksættere væk

”De tidligere robotudviklere, som jeg har kendskab til, har jo brugt en årrække på at udvikle et produkt. De har ikke været klar til investeringer fra en klassisk venturefond, som jo har en relativ kort tidshorisont. Her har det betydet noget, at enkeltinvestorer har kunnet gå ind med kapital og knowhow og medvirke til at sikre bankfinansiering, så virksomheder i ro har kunnet udvikle sig til et nyt niveau. Det er jo ikke altid, at iværksættere bryder sig om de terms, som de bliver præsenteret for af ventureselskaber. Her kan businessengle og enkeltinvestorer måske være mere fleksible, bl.a. fordi de har en erfaring med, hvordan man skaber virksomheder," siger Torben Frigaard Rasmusssen.

Ikke desto mindre er der dog nu venture-investorer, som forsøger sig med investeringer i den fynske robotklynge.

Det gælder f.eks. den amerikanske venturefond, Summit Partners, der sammen med Vækstfonden og Enrico Krogh Iversen har investeret mere end 100 mio. kr. i virksomheden On Robot. Formålet er at understøtte en opkøbsstrategi af ”endgrippers”. OnRobot har allerede opkøbt Optoforce i Ungarn og Perception Robotics i USA.

Enrico Krogh Iversen er også involveret i en lille venturefond, Vækstpartner Kapital, der har investeret i robotvirksomhederne Trivision og CIM Industrial Systems.

Ny fond på vej

Et andet ventureinitiativ, som har bl.a. robotvirksomheder som målgruppe, er lanceret af den amerikanske ventureinvestor Daniel Curran og hans danske partner Michael Rosschou.

De har planer om at etablere en venturefond, ”Curran Rosschou Venture Capital”, sammen.

Michael Rosschou, der oplyser at have formidlet i alt seks mia. kr. i kapital  til europæiske virksomheder, siger til AMWatch, at han og Curran regner med at have en softclosing på den første fond på 120 mio. kr. inden årets udgang. Målet er i alt at rejse en fond på to mia. kr. Curran er nr. 7 på erhvervsmagasinet Forbes liste over de mest succesfulde venture-investorer.

”Vi kigger ikke blot på dansk robotindustri, men også på andre europæiske projekter. Vores målgruppe er ikke små iværksættere, men lidt større virksomheder, der har vist, at de kan præstere en omsætning," siger Michael Rosschou, der har set på flere muligheder i Odense.

Han håber, at også danske investorer vil være med i Curran-Rosschou-fonden. Han peger på, at Curran har en trackrekord, der viser hans evne til at udvælge og skalere virksomheder og skabe høj værdi. Den upside kan danske investorer nu få direkte adgang til.

En anden venturefond, som har interesseret sig for robotmiljøet i Odense, er tyske BTOV.

Michael Hansen, Investment Manager i organisationen Invest in Odense, bekræfter over for AMWatch, at investeringerne i den fynske robotindustri i høj grad er foretaget af koncerner og enkeltpersoner, der er blevet velhavende i kraft af virksomhedssalg. Venturefondene har til dato i mindre grad været aktive, selvom nogle har foretaget små investeringer i størrelsesordenen 1-5 mio. kr.

Største enkeltinvestor med "venture-baggrund" er fortsat den statslige Vækstfonden, som oprindeligt investerede i Universal Robot, og som desuden har penge i KUBO, kodningsrobot for børn, og Effimat, automatiske lagerløsninger. I Effimat er også business-engle og enkelt-investorer fra Danfoss-familien trådt til.

Claus Risager, grundlægger af Blue Ocean Robotics, siger til AMWatch, at han jævnligt har kontakt med venturefonde.

”For tiden er kapital ikke noget problem for vores robotindustri. Der er mange investorer, som gerne vil være med. Vores største problem er manglen på erfarne robot-ingeniører. Jeg taler jævnligt med venturefonde, som vil ind i vores industri. De robot-virksomheder, vi har i Odense, er dog ikke bare interesseret i kapital, men også i, hvad investorerne ellers kan bidrage med i form at viden, sparring og kontakter. De ventureselskaber, der vil ind i robotindustrien, skal samtidig acceptere en lang tidshorisont. Robotindustien har rødder i forskning, der ligger mere end 30 år tilbage. Det tager tid at udvikle robotter, der er effektive og pålidelige. Til gengæld er værditilvæksten stor, når det lykkes," siger Claus Risager.

Den fynske robotindustri består af producenter, integratorer og servicevirksomheder inden for automation. I Danmark beskæftiger robotindustrien i alt 10.000 ansatte – heraf godt halvdelen på Fyn.

 

More from AMWatch

Danish FSA issues warning over SFDR implementation

The Danish FSA, Finanstilsynet, states that asset managers are using the EU’s sustainable finance disclosure regulation to signify quality, which is not the point of the legislation. In fact, the FSA states it is the opposite of what the EU intended.

Latest news

AMWatch job

See all jobs

See all jobs

Watch job

See all jobs

See all jobs

Latest news from FinansWatch (dk)

Latest news from EnergyWatch

Latest news from ShippingWatch